Sever 1 Sever 2
574

Phát hiện em hàng xóm khó ưa đang làm công việc massage

Làm trong kỳ nghỉ tăng lương gấp 3 con không biết sao Hạ Linh . Quên đi, việc này còn chưa có công bố, cháu không cần biết, phim ses đến lúc đó sẽ biết, chú còn có việc, trước cứ như vậy đi. Kiều Hạ Linh liền cau có: Chú đã như thế này còn đòi đi đâu, con đỡ chú vào phòng nghỉ có phải tốt hơn không, phòng con với phòng chú chỉ cách có mấy bước chân thôi mà . Cho nên tuy rằng nàng chế giễu Đinh Trường Sinh, nhưng trong lòng đối với Đinh Trường Sinh đúng là coi trọng, bởi vì Đinh Trường Sinh chính là một người giống như vậy, vì thế Lương Khả Ý đối với Đinh Trường Sinh không có nửa phần xem thường, ngược lại là tràn đầy thưởng thức.

View more